test(4.6b542a04158dea2754c1fa) [English]
Ordförklaringar:

Kliniska studier - steg för steg

Kliniska studier - steg för steg
Almedalen
Almedalen

Hur säkerställer vi att kliniska studier utgår från patienternas behov och villkor och är det en rättighet att som patient få delta i kliniska studier? Den 5 juli arrangerar vi ett seminarium med fokus på patientengagemang.

Bild tillhörande puffen EDC projektet

Nu påbörjas arbetet med att utveckla en databas som innehåller information om de studier som bedrivs i Sverige.

Välkomna till Nationell konferens om kliniska studier i Stockholm den 7-8 september.

Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner arbetar tillsammans för att bibehålla Sveriges position som ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att förlägga studier i.

I utvecklingssatsningen "Feasibility" kartläggs behoven av en ny process för studieförfrågningar och ett förslag på en ny modell för att förbättra förmågan att svara på feasibilities tas fram.

Almedalen
Almedalen

Hur säkerställer vi att kliniska studier utgår från patienternas behov och villkor och är det en rättighet att som patient få delta i kliniska studier? Den 5 juli arrangerar vi ett seminarium med fokus på patientengagemang.

Bild tillhörande puffen EDC projektet

Nu påbörjas arbetet med att utveckla en databas som innehåller information om de studier som bedrivs i Sverige.

Välkomna till Nationell konferens om kliniska studier i Stockholm den 7-8 september.

Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner arbetar tillsammans för att bibehålla Sveriges position som ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att förlägga studier i.

I utvecklingssatsningen "Feasibility" kartläggs behoven av en ny process för studieförfrågningar och ett förslag på en ny modell för att förbättra förmågan att svara på feasibilities tas fram.

Goda exempel

Johan Aurelius är forskare på Sahlgrenska Cancer Center. Vi träffade honom för att visa nya kliniskastudier.se.

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.