Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Mallar för avtal och budget

Standardiserad avtalsprocess vid kliniska studier

En standardiserad avtalsprocess gör att:

  • Kostnadsberäkningen underlättas
  • Förhandlingstiden kortas ner
  • Relevant information samlas in

Kliniska Studier Sveriges mallar och verktyg är framtagna ur kliniken/sites perspektiv. En tydlighet och transparens kring avtalsprocessen gynnar dock båda parter som skriver avtal. Verktygen är anpassade för avtal i industrisponsrade läkemedelsstudier. Trots det kan de appliceras i sin helhet eller delvis vid andra typer av studieavtal.

Mallar och stöddokument

Senast publicerad: