Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Mallar för medicintekniska kliniska prövningar

På denna sida finns mallar som är ett stöd vid medicintekniska kliniska prövningar. Mallarna kan laddas ner och modifieras utifrån behov i studiearbetet.