Ordförklaringar:

Mallar och stöddokument

För dig som genomför kliniska studier finns mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering och genomförande.

Nationella mallar och stöddokument

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och stöddokument för stöd i genomförandet av kliniska studier. Mallarna kvalitetsgranskas och uppdateras regelbundet. När mallarna har laddats ner kan du anpassa dem utifrån dina behov.

Senast publicerad: