Ordförklaringar:

Personuppgiftshantering (GDPR)

Personuppgiftshantering (GDPR) i kliniska studier

EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), reglerar all personuppgiftshantering inom EU. Att reglera hur personuppgifter hanteras mellan parter i forskningsprojekt är en viktig parameter för att säkerställa forskningspersonens integritet och rättigheter i kliniska studier.

Detta kan vi hjälpa dig med

Kliniska Studier Sverige har tagit fram två rådgivande rapporter gällande tolkningen av GDPR och behandling av personuppgifter vid genomförandet av kliniska studier samt en avtalsmall för personuppgiftshantering.

Personuppgiftsansvar vid klinisk forskning

Rapporten Personuppgiftsansvar vid klinisk forskning innehåller en guide för att bedöma personuppgiftsansvar vid olika forskningsscenarier.

Rapporten Personuppgiftsansvar vid klinisk forskning Länk till annan webbplats.

Åtkomst av hälsodata för forskningsändamål

Rapporten Åtkomst av hälsodata för forskningsändamål beskriver legala förutsättningar för utlämnande av personuppgifter från hälso- och sjukvården för klinisk forskning.

Rapporten Åtkomst av hälsodata för forskningsändamål Länk till annan webbplats.

Avtallsmall för personuppgiftshantering

För personuppgiftshantering under ett gemensamt personuppgiftsansvar finns avtalsmallen Avtal för gemensamt personuppgiftsansvar.

Den svenska språkversionen bör användas när samtliga parter har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Sverige. Den engelskspråkiga versionen ska tillämpas om en eller flera parter har sitt huvudsakliga verksamhetsställe utanför Sverige.

Våra mallar är ett komplement till befintliga mallar för personuppgiftsbehandling i biträdessituationer, så kallat PUB-avtal, som exempelvis SKR tagit fram.

Avtalsmall för personuppgiftshantering

Senast publicerad: