Ordförklaringar:

Monitoreringskurs, Uppsala Clinical Research (UCR)

Enligt regelverket för kliniska läkemedelsprövningar finns krav på att de utförs enligt ICH-GCP, vilket bland annat innebär att alla dessa prövningar ska monitoreras.

  • Uppsala Clinical Research (UCR) Region Uppsala
  • Uppsala
  • 17 april 2023 - 18 april 2023
  • 08.30 - 17.00
Lägg till i kalender

Senast publicerad: