Ordförklaringar:

Utbildning om forskares tillgång och hantering av journalinformation – praktisk vägledning

Utbildningen är en genomgång av aktuella frågor och praktisk vägledning för hur forskare ska kunna ta del av patientdata.

  • Forum Mellansverige
  • Digitalt via zoom
  • 15 november 2023
  • 13.00 - 15.30
Lägg till i kalender

Om utbildningen

Utbildningen är en genomgång av aktuella frågor och praktisk vägledning för hur forskare ska kunna ta del av patientdata. Utbildningen innefattar frågor kring lag om etikprövning av forskning som avser människor, patientdatalagen, GDPR samt offentlighet och sekretess.

Kostnad: Avgiftsfritt för anställda inom sjukvårdsregion Mellansverige

Målgrupp: Forskare aktiva i sjukvårdsregion Mellansverige

Föreläsare: Stéphanie Forsmark och Sofia Hemström, regionjurister Gävleborg, Lena C Johnsson regionjurist Dalarna

Anmälan

Senast publicerad: