Ordförklaringar:

Kontakta oss

018-611 95 00
forummellansverige-ucr@uu.se

Besöksadress
Forum Mellansverige kansli
Uppsala Clinical Research Center (UCR)
Dag Hammarskölds väg 38
751 85 Uppsala