Ordförklaringar:

Nätverk

Vi har flertalet aktiva nätverk inom olika professioner. Inom nätverken ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbete kring aktuella frågor. Nätverk erbjuds både på lokal nivå inom den egna regionen men även på regional nivå med deltagare från alla intresserade regioner.

Regionala nätverk

Biostatistik

Forum Mellansverige har etablerat ett nätverk för biostatistiker som träffas regelbundet. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap inom biostatistisk metodik genom erfarenheter från praktiska frågeställningar.

Jurister

Ett sjukvårdsregionalt juristnätverk har bildats där Forum Mellansverige samordnar och bjuder in till fyra nätverksträffar per år. Samtliga sju regioner samt Uppsala och Örebro universitet är representerade. Nätverkets övergripande syfte Pdf, 38 kB. är att skapa samsyn och transparenta arbetssätt i juridiska bedömningar när det gäller klinisk forskning och kliniska studier. Representanter från nätverket deltar regelbundet i Vetenskapsrådets juristnätverksmöten.

Medicinteknik

Forum Mellansverige har etablerat ett nätverk för aktiva inom medicinteknik och kliniska studier som träffas regelbundet. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap inom medicinteknik genom erfarenheter från praktiska frågeställningar. Samtliga regioner deltar i arbetet och nätverket är också ett informationsforum för frågor i Kliniska Studier Sveriges nationella arbetsgrupp för medicinteknik.

Gå med i regionalt nätverk

Vid frågor eller intresse att delta i nätverket kontakta oss.

Lokala nätverk

Via de lokala noderna organiseras flera typer av lokala nätverk för forskningssjuksköterskor, forskningsombud, prövare och forskningsstödjande personal. Syftet med nätverken är att ge möjlighet till nätverksmöten för diskussioner om gemensamma frågor och informationsutbyte.
För frågor eller vid intresse att delta i ett regionalt nätverk, kontakta den lokala nodsamordnaren i er region.

Senast publicerad: