Ordförklaringar:

Centrum för klinisk forskning ger fler möjligheter i Sjukvårdsregion Mellansverige

Områdesledningen för medicin och farmaci har besökt de fyra centrumen för klinisk forskning, kallade CKF:er, i Sjukvårdsregion Mellansverige. Dessa är CKF Dalarna i Falun, CKF Gävleborg i Gävle, CKF Sörmland i Eskilstuna samt CKF Västmanland i Västerås. Besöken har syftat till att stärka och utveckla våra samverkansuppdrag inom utbildning och klinisk forskning.

Senast publicerad: