Ordförklaringar:

Statistikrapport över pågående kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige 2021

Forum Mellansverige har utvecklat en standardiserad insamlingsmetodik av data över pågående kliniska studier. Arbetet har pågått sedan 2016 tillsammans med de lokala noderna i sjukvårdsregionens sju regioner och rapporter över pågående studier publiceras årligen.

Senast publicerad: