Ordförklaringar:

Centrum för klinisk forskning ger fler möjligheter i Sjukvårdsregion Mellansverige

Områdesledningen för medicin och farmaci har besökt de fyra centrumen för klinisk forskning, kallade CKF:er, i Sjukvårdsregion Mellansverige. Dessa är CKF Dalarna i Falun, CKF Gävleborg, CKF Sörmland samt CKF Västmanland. Besöken har syftat till att stärka och utveckla våra samverkansuppdrag inom utbildning och klinisk forskning.

Områdesledningen för medicin och farmaci har besökt de fyra centrumen för klinisk forskning, kallade CKF:er, i Sjukvårdsregion Mellansverige. Dessa är CKF Dalarna i Falun, CKF Gävleborg i Gävle, CKF Sörmland i Eskilstuna samt CKF Västmanland i Västerås. Besöken har syftat till att stärka och utveckla våra samverkansuppdrag inom utbildning och klinisk forskning.

Senast publicerad: