Ordförklaringar:

Ny interaktiv tjänst för statistik över kliniska studier

Forum Mellansverige lanserar ett nytt interaktivt statistikverktyg över kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige. Sökbara parametrar är bl a studietyper (såsom läkemedelsprövningar), faser, diagnosområden, sponsor och individuella regioner. Inom kort lanseras även vår sökbara realtidstjänst över planerade och pågående studier i sjukvårdsregionen. Följ oss på LinkedIn och på vår webbplats.

Statistik bild med grafer

Senast publicerad: