Ordförklaringar:

Först i landet med akademisk introduktionskurs i klinisk forskning

Forskning är ett viktigt område inom Region Örebro län. För att forskning inom hälso- och sjukvården ska kunna bedrivas behövs rätt möjligheter. Den här unika satsningen, tillsammans med Örebro universitet, är tänkt att stärka karriärvägen för forskningsstödjande personal där forskningssjuksköterskor är en av yrkesgrupperna.

Först i landet med akademisk introduktionskurs i klinisk forskning

Senast publicerad: