Ordförklaringar:

Barn ska kunna tycka till om sin vård

Agneta Anderzén Carlsson och kollegor med dels klinisk erfarenhet, dels metodkompetens från Dalarna, Värmland, Uppsala och Örebro län har tagit fram ett formulär för barn att komma till tals om sin vård. I Sverige har det inte funnits något liknande tidigare.

Barn ska kunna tycka till om sin vård - Sjukvårdsregion Mellansverige

Senast publicerad: