Ordförklaringar:

Forum Mellansverige deltar i konferensen Vikanforskning 2023 

Nyckeln till framtiden är en helhetssyn på klinisk forskning och nya tider kräver nya sätt att tänka och agera därför är denna konferens så viktig då den ger att forskningspersonal möjlighet att mötas, byta erfarenheter, diskutera och utvecklas.

På konferensen kommer gemensamma vägar för att uppnå framstående resultat, hur vi kan främja multiprofessionellt ledarskap och utveckla den etiska koden att diskuteras.

Under programpunkten ”Hur får vi en helhetsbild över kliniska studier i Sverige” deltar Anders Hellström från Forum Mellansverige och berättar om vårt arbete med att samla in och redovisa statistik över kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellanverige.

"Vikanforskning" riktar sig till forskningssjuksköterskor, forskningsstödjande personal och forskningsintresserade från hela Sverige den 8-9 november i Uppsala.

Konferensen arrangeras av:
FoU Akademiska sjukhuset
Uppsala Clinical Research Center (UCR)
Biobank Sverige

Mer om konferensen och anmälan hittar du här Länk till annan webbplats.

Rum människor mingel

Senast publicerad: