Ordförklaringar:

Forskning om simningsorsakat lungödem vid simtävlingar bidrar till ny kunskap

Varje år drabbas ett 40-tal simmare vid Vansbrosimningen av simningsorsakat lungödem (SIPE). Sedan 2017 bedriver Maria Hårdstedt, läkare och disputerad forskare i Region Dalarna, och hennes forskargrupp en forskningsstudie kring SIPE.

Vansbrosimmet

Senast publicerad: