Ordförklaringar:

Ny forskning kan bidra till att begränsa TBE

Lukas Ocias, läkare i Region Värmland, har tillsammans med kollegor undersökt hur TBE-virus har spridit sig i ett specifikt område. Förhoppningen är att ny kunskap kommer att ge möjligheter att förebygga spridning i nya områden.

Fästing

Senast publicerad: