Ordförklaringar:

Forskare ser möjligt samband mellan vissa muskelsjukdomar och diabetes

– Våra upptäckter gör att jag tror att det kan vara möjligt. Det skulle vara mycket värdefullt, säger huvudforskaren Åke Sjöholm i Region Gävleborg. I och med ny forskning i Sjukvårdsregion Mellansverige kan dessa fångas upp i ett tidigt skede.

Blodprov finger

Sjukvårdsregionala forskningsrådet Mellansverige

Sjukvårdsregionala forskningsrådet Mellansverige verkar genom att dela ut anslag till forskningsprojekt och stötta klinisk infrastruktur, vilka syftar till att stärka den kliniska forskningen inom sjukvårdsregionen samt bidra till ett ökat sjukvårdsregionalt samarbete.

Forum Mellansverige är en del av det sjukvårdsregionala forskningsrådet och i uppdraget ingår att etablera en väl fungerande infrastruktur för att stödja kliniska studier.

För mer information om hur du söker anslag. Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: