Ordförklaringar:

Barn och föräldrars delaktighet i läkemedelsuppföljning inom BUP

Hur upplever barn och unga inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) möjligheten att vara delaktiga i uppföljningen av den egna läkemedelsbehandlingen? Det vill Susanne Olofsdotter som jobbar inom BUP i Västmanland och hennes forskargrupp ta reda på.

Mamma barn halvbild

Sjukvårdsregionala forskningsrådet Mellansverige

Sjukvårdsregionala forskningsrådet Mellansverige verkar genom att dela ut anslag till forskningsprojekt och stötta klinisk infrastruktur, vilka syftar till att stärka den kliniska forskningen inom sjukvårdsregionen samt bidra till ett ökat sjukvårdsregionalt samarbete.

Forum Mellansverige är en del av det sjukvårdsregionala forskningsrådet och i uppdraget ingår att etablera en väl fungerande infrastruktur för att stödja kliniska studier.

För mer information om hur du söker anslag. Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: