Ordförklaringar:

Är du intresserad av vårt stöd inom uttag och hantering av hälsodata?

I Mellansveriges sju regioner finns möjlighet att begära utlämnande av hälsodata för forskningsändamål. Respektive region ansvarar för lokala processer, beslut och leverans.

läkare dokument

Senast publicerad: