Ordförklaringar:

Statistik över pågående kliniska studier 2023 i Sjukvårdsregion Mellansverige

Är du intresserad av att veta vilka kliniska studier som genomförs inom olika diagnosområden i Sjukvårdsregion Mellansveriges sju regioner? Nu finns sammanställd statistik över pågående kliniska studier för 2023 tillgänglig.

Statistik bild med grafer

På vår webbplats kan du nu använda vårt interaktiva statistikverktyg för att söka efter kliniska studier baserat på olika studietyper, diagnosområden, regioner med mera. Välj diagramtyp och justera parametrarna för att hitta den information du söker. Diagrammen är klickbara, vilket innebär att du kan klicka på en stapel för att få en detaljerad lista över de studier som ingår. Därifrån kan du vidare klicka dig till mer detaljerad information i regionernas projektdatabaser.

Du kan också ladda ner vår senaste rapport, som innehåller förklarande texter och färdiga diagram över antalet pågående kliniska studier per diagnosområde, studietyp, region och typ av sponsor. Rapporten visar även i vilken grad regionerna i sjukvårdsregionen deltar i samma studier samt trender över tid för rapporterade kliniska läkemedelsprövningar.

Statistikrapport över pågående kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige 2023 Pdf, 4 MB.

Senast publicerad: