Ordförklaringar:

Interaktiv statistik över kliniska studier

Här hittar du statistik över studier i Sjukvårdsregion Mellansverige. Sök genom att välja diagramtyp och gör olika val av parametrar. Du kan också modifiera diagrammen genom att klicka i figurlegenderna.

Tjänsten lämpar sig för närvarande bäst att användas på dator eller i större mobila enheter.

Rapporter och insamlingsmetodik

Vill du veta mer om vilken data som ligger till grund för diagrammen? Ladda gärna ned våra rapporter och läs mer om vår insamlingsmetodik.

Rapporter och insamlingsmetodik