Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Monitorering

Forum Norr erbjuder tjänster kring monitorering i kliniska studier.

Stöd kring monitorering

Monitorering är obligatoriskt för kliniska prövningar på läkemedel och medicintekniska produkter. För att säkerställa kvalitet kan monitorering även genomföras på andra typer av kliniska studier, trots att det inte är lagkrav. Monitorn granskar att protokoll, lagar och regler följs och att data registreras korrekt.

Vi kan ge stöd med allt från att utforma monitoreringsplan till att genomföra monitorering i den kliniska studien. Vi kan även delta i samverkansmonitorering i prövarinitierade multicenterstudier, både vad gäller att utföra monitorering i norra regionen eller förmedla kontakt till lokala monitorer nära prövningsstället i övriga landet.

Mallar för monitorering

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och stöddokument för samverkansmonitorering. Mallarna kan laddas ner och ändras utifrån behov i studiearbetet. De kan även användas även för annan typ av monitorering. Ta del av mallarna:

Mallar och stöddokument för samverkansmonitorering

Hjälp och stöd i din region

Kontakta Kliniskt forskningscentrum i din region för stöd kring monitorering.

monitorering KFC Umeå

Foto: Klas Sjöberg/Norrlands universitetssjukhus

Senast publicerad: