Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Statistik

Forum Norr erbjuder stöd och statistisk rådgivning för forskare och andra aktörer i hela norra sjukvårdsregionen.

Statistikstöd

Vi har bred kompetens inom såväl kliniska forskningsstudier som epidemiologiska studier och registerstudier. Vi erbjuder tjänster inom bland annat:

  • Statistisk rådgivning kring studiedesign
  • Datahantering
  • Poweranalys/stickprovsdimensionering
  • Färdigställande av statistiska analysplaner
  • Rådgivning eller genomförande av statistisk analys.

Hjälp och stöd i din region

Välkommen att kontakta statistiker i din region med din fråga.

Region Norrbotten
Kontakta Robert Lundqvist

Region Västerbotten
Kontakta Registercentrum Norr

Region Västernorrland
Kontakta Erling Englund

Region Jämtland Härjedalen
Kontakta Anna Lindam

Seminarier i statistik metod

Vi erbjuder varje termin en serie lunchseminarier i statistisk metod. Dessa är tillgängliga via Zoom.

Statistikseminarier i kalendariet

Senast publicerad: