Ordförklaringar:

Fördjupningskurs i Good Clinical Practice

Kursen ger fördjupade kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier.

  • Forum Norr

  • Teams

  • 23 april 2024

  • 08.30 - 16.30

Lägg till i kalender

Kursen vänder sig till dig som tidigare har gått en grundläggande kurs i GCP och är intresserad av att fördjupa eller uppdatera dina kunskaper.

Utbildningen tar bland annat upp samtyckesprocessen vid kliniska studier på barn och minderåriga, digitala samtycken och andra digitala verktyg i kliniska studier, samt vad den nya biobankslagen innebär för dig som forskar.

Utbildningen genomförs digitalt via Teams. Den är öppen för deltagare från norra sjukvårdsregionen och är kostnadsfri.

Föreläsare är Anders Hellgren, Hellgren GCP Consulting AB och Biobanken Norr.

Våra GCP-utbildningar

Vid frågor om kursen, kontakta:

klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se

Senast publicerad: