Ordförklaringar:

Regional träff för forsknings­sjuksköterskor

Tema provtagning och hantering av prov vid klinisk studie

  • Forum Norr
  • Meddelas i respektive region
  • 25 november 2022
  • 11.30 - 13.00
Lägg till i kalender

Fiona Murray – Forskningssamordnare, PhD, Region Norrbotten, föreläser om provhantering vid en klinisk studie. Vad är av vikt att tänka på inför start av ett nytt forskningsprojekt där provtagning ska ingå och hur kan hanteringen av ett prov påverka analysresultatet? Du får praktiska tips och råd kring planering, hantering och förvaring av prov för forskning.

För anmälan och information om plats, kontakta Kliniskt forskningscentrum i din region.

Senast publicerad: