Ordförklaringar:

GCP för chefer i Region Västerbotten

Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid kliniska prövningar.

  • Skiffersalen, målpunkt QA0, Norrlands universitetssjukhus eller digitalt
  • 18 januari 2023
  • 09.00 - 15.00
Lägg till i kalender

Kliniskt forskningscentrum bjuder in verksamhetschefer, FoU-ansvariga och andra chefer i hälso- och sjukvården att ta del av utbildningspaket om forskningsetik, regelverk och Good Clinical Practice (GCP, god forskningsed). Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid klinisk forskning.

  • Finns det likheter och skillnader mellan klinisk forskning, kliniska studier, kliniska prövningar och sjukvård?
  • Vilka lagar och regler behöver man som chef känna till och vad innebär det i praktiken?
  • Vad innebär det och vilket ansvar har man som chef när man signerar ett avtal vid kliniska studier?
Observera att denna utbildning endast är öppen för anställda i Region Västerbotten.

Program

09.00-09.30 Introduktion och information om Forum Norr

09.30-09.40 Forskningsetikens grunder och historik

09.40-10.00 Begrepp och definitioner

10.00-10.10 Paus

10.10-10.50 Good Clinical Practice (GCP)

10.50-11.00 Paus

11.00-11.40 Vilka tillstånd krävs för att bedriva klinisk forskning – etik

11.40-12.30 Tid för lunch

12.30-13.00 Vilka tillstånd krävs för att bedriva klinisk forskning – Läkemedelsverket

13.00-13.25 Genomgång av exempel på kliniska läkemedelsprövningar vs andra kliniska studier

13.25-13.50 Paus

13.50–14.30 Regelverk inklusive OSL och PDL, datautlämnande

14.30-14.50 Avtal

14.50-15:00 Summering och avslut

Föreläsare

Marja-Liisa Lammi Tavelin, Ida Lundberg, Lisa Lundberg och Emma Wede – Kliniskt forskningscentrum

Josefin Leijon och Henrik Sandberg – jurister Region Västerbotten

Anmälan

Senast publicerad: