Ordförklaringar:

Att tänka på inför registerstudier

Tips på olika saker att tänka på när man planerar registerstudier.

  • Forum Norr
  • Zoom
    Det här evenemanget är online.
  • 01 mars 2023
  • 12.00 - 13.00
Lägg till i kalender

Observationsstudier med data från kvalitetsregister samkört med nationella register låter enkelt att genomföra i teorin, men det finns olika saker som kan vara värt att tänka på, till exempel etiska reflektioner, kodnycklar, registeransökningar till myndigheter, trunkerade koder, datahantering efter leverans, tidsåtgång med mera.

Seminariet hålls av Christel Häggström, Region Västerbotten/Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. 

Senast publicerad: