Ordförklaringar:

SPSS-handhavande

En genomgång av funktioner som kan göra handhavandet av SPSS lättare.

  • Forum Norr
  • Zoom
    Det här evenemanget är online.
  • 07 februari 2023
  • 12.00 - 13.00
Lägg till i kalender

Avsikten med detta pass är att peka på en del funktioner som kan göra handhavandet av SPSS lättare: hur hittar man variabler i ett stort datamaterial? Hur får man fram detaljer om vad variabler innehåller? Det blir också visning av funktioner som kan användas för att dokumentera och förklara variabler och koder. Under passet blir det också en introduktion till hur SPSS kan styras med så kallad syntax, det vill säga en slags programmering av bearbetningar, ett hjälpmedel som både kan fungera som arkiv och som kan underlätta bearbetningar av material som förändras.

Föreläsare är Robert Lundqvist, Region Norrbotten/Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Senast publicerad: