Ordförklaringar:

Bortom linjäritet: En introduktion till Splines

Seminariet förklarar hur splines kan användas för att modellera icke-linjära samband.

  • Forum Norr
  • Zoom
    Det här evenemanget är online.
  • 04 oktober 2023
  • 12.00 - 13.00
Lägg till i kalender

Varje statistisk analys vilar på antaganden. Ett vanligt antagande är att samband mellan variabler är linjära, men vad händer när det antagandet inte håller? Splines kan vara lösningen. Den här föreläsningen kommer att introducera splines och förklara hur de kan användas för att modellera icke-linjära samband.

Seminariet hålls av Staffan Betnér, Region Västerbotten/Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Senast publicerad: