Ordförklaringar:

Standardiserade epidemiologiska mått

Under den här presentationen kommer det att ges en kort introduktion till standardisering, exempel på när det är tillämpbart och hur SIR beräknas.

  • Forum Norr
  • Zoom
    Det här evenemanget är online.
  • 26 oktober 2023
  • 12.00 - 13.00
Lägg till i kalender

Standardizecd incidens ratio (SIR) ” är en vanlig metod i kohortstudier om man har mycket information om den exponerade kohorten man studerar men inte har tillgång till lika mycket information om icke-exponerade personer. I stället väljer man att jämföra med bakgrundspopulationen som den exponerade kohorten kom ifrån. Under den här presentationen kommer det att ges en kort introduktion till standardisering, exempel på när det är tillämpbart och hur SIR beräknas.

Seminariet hålls av Anna Lindam, Region Jämtland Härjedalen / Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Senast publicerad: