Ordförklaringar:

Enkätkonstruktion

Att konstruera enkäter, både frågor och svar, är en viktig men inte alltid lätt uppgift.

  • Forum Norr
  • Zoom
    Det här evenemanget är online.
  • 14 november 2023
  • 12.00 - 13.00
Lägg till i kalender

Många undersökningar bygger på enkäter. Så att konstruera enkäter, både frågor och svar, är en viktig men inte alltid lätt uppgift. Under passet kommer vi att titta på några delar av processen där det både kan vara lätt att göra mindre lyckade konstruktioner och någorlunda lätt att undvika fallgroparna. Det kommer också att pekas på några bra källor att gå till för den som vill läsa mer eller behöver referenser.

Seminariet hålls av Robert Lundqvist, Region Norrbotten/Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Senast publicerad: