Ordförklaringar:

Repetitionskurs i Good Clinical Practice

Kursen ger en repetition vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar.

  • Forum Norr
  • Teams
    Det här evenemanget är online.
  • 21 november 2023
  • 12.30 - 16.30
Lägg till i kalender

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått en kurs i GCP någon gång de senaste fem åren och behöver en repetition i GCP.

Kursen är öppen för deltagare från norra sjukvårdsregionen och är kostnadsfri.

Föreläsare är Anders Hellgren, Hellgren GCP Consulting AB.

Våra GCP-utbildningar

Vid frågor om kursen, kontakta:

klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se

Senast publicerad: