Ordförklaringar:

Icke-proportionella hazarder i Coxmodeller

I kohortstudier används ofta Cox proportional hazards regressionsmodell för att beräkna en hazardkvot (riskkvot) som ett mått för samband mellan exponering och utfall.

  • Forum Norr
  • Zoom
    Det här evenemanget är online.
  • 05 december 2023
  • 12.00 - 13.00
Lägg till i kalender

I kohortstudier används ofta Cox proportional hazards regressionsmodell för att beräkna en hazardkvot (riskkvot) som ett mått för samband mellan exponering och utfall. Ett antagande i modellen är att “hazarderna” är proportionella över tiden som analyseras. Vi går igenom vad som menas, hur antagandet kan testa och förslag på alternativ för att hantera icke-proportionella hazarder med exempel från studier av BMI och risk för kvinnlig bröstcancer.

Seminariet hålls av Christel Häggström, Region Västerbotten/Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Senast publicerad: