Ordförklaringar:

Nu lanseras världsunik kunskapsbank

Unga och gamla. Alla kan drabbas. Därför kan inte forskningen ta paus. Nu blir data, bilder och prover från SCAPIS, världens största hjärt- och lungstudie, nationell kunskapsbank. I studien har universitet och universitetssjukhus på sex orter i Sverige gått samman, där ibland Umeå.

SCAPIS är Sveriges största befolkningsstudie för att skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa. Målet med SCAPIS är kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av tillexempel hjärtinfarkt eller stroke och behandla dem innan sjukdom uppstår. Förhoppningen är att kunna ge forskarna förutsättningar att skapa nya epokgörande genombrott som räddar liv. Att ta reda på vem som är frisk eller vem som har en risk för sjukdom är ett av de viktigaste målen med studien.

En guldgruva för forskning

I studien har forskare från hela Sverige samarbetat där allt insamlat material tillsammans blir världens djupaste data/bild/biobank. Allt material från SCAPIS har lagts in i en databas som nu blir en forskningsresurs för svenska och internationella forskare. Behovet är stort eftersom material från tidigare befolkningsstudier är föråldrat och vår livsstil har idag förändrats. Kunskapsbanken är en guldgruva för framtida forskning där målet är att förebygga sjukdom och rädda liv.

Ny teknik

I studien har 30 000 slumpvis utvalda svenskar mellan 50 – 64 år med olika socioekonomisk bakgrund genomgått omfattande hälsoundersökningar och lämnat prover i kombination med avancerade röntgenundersökningar. Ny teknik har kunnat ta bilder av hjärtat, lungorna och blodkärlen på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.

Studien har kombinerat bredd och djup i undersökningarna och varje person i studien har genomgått skiktröntgen, ultraljudsundersökningar, lungfunktionstester och analyser av blodsocker och kolesterolnivåer. De har dessutom fått registrera fysisk aktivitet och svara på frågor om levnadsvanor och kost.

Umeå tar upp jakten på KOL

Material som har samlats in i SCAPIS kan ge svar på varför människor som aldrig har rökt kan drabbas av lungsjukdomen KOL. Att identifiera personerna innan de blir sjuka och erbjuda snabb behandling är ett viktig mål.

Minst en halv miljon svenskar lider av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och de har även en högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Anders Blomberg, professor och överläkare vid Umeå Universitet och ansvarig för SCAPIS i Umeå, hoppas att SCAPIS ska ge svar på vilka mekanismer som ligger bakom KOL och varför även människor som aldrig har rökt drabbas av sjukdomen.

Målet är att hitta biomarkörer i blodet som visar vilka personer som har en ökad risk att utveckla KOL och vilka som inte har det. Att förstå mekanismerna skulle kunna leda till nya läkemedel och förbättra prognosen för dem som drabbats.

Fakta

Hjärt-Lungfonden är huvudfinansiär av SCAPIS.

Senast publicerad: