Ordförklaringar:

Samarbetet Kliniska Studier Sverige uppmärksammas

Idag uppmärksammar Forum Norr den internationella dagen för kliniska prövningar, Clinical Trials Day. Vi vill lyfta det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige, mellan sex regionala noder, som stödjer och utvecklar förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Vi vill idag tillsammans med andra noder uppmärksamma samarbetet Kliniska studier Sverige. Noderna inom Kliniska Studier Sverige är regionala kontaktpunkter till expertis inom kliniska studier och till regionala resurser.

Via noderna kan forskare få stöd med specialistkompetens inom till exempel juridik, statistik och GCP (good clinical practice). Det går också att få stöd i arbetet med en klinisk studie, från idé till arkivering.

Gemensamma satsningar

Inom samarbetet har vi hittills genomfört 14 utvecklingssatsningar som resulterat i nya verktyg och processer som förenklar genomförandet av kliniska studier. I utvecklingssatsningar samarbetar noderna för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar.

Ta del av pågående och avslutade utvecklingssatsningar inom samarbetet Kliniska Studier Sverige Länk till annan webbplats.

Forum Norr projekt och nationella utvecklingssatsningar Länk till annan webbplats.

Goda exempel och ”visste du att” om kliniska studier

Visste du det här om kliniska studier? Länk till annan webbplats.

Goda exempel där vård och forskning går hand i hand Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: