Ordförklaringar:

Nytt ärendehanterings­system hos Etikprövnings­myndigheten

Vid midnatt den 23 september 2021 stänger Etikprövningsmyndigheten sitt nuvarande ansökningssystemet. Den 4 oktober kl. 09.00 öppnar det nya ansökningssystemet Ethix. Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte kunna lämnas in till Etikprövningsmyndigheten.

Nytt ansökningssystem

Måndag den 4 oktober planerar Etikprövningsmyndigheten att driftsätta det nya ansökningssystemet. Systemet är utvecklat av Minso Solutions och är baserat på plattformen ResearchWeb. Det nya systemet har fått namnet Ethix.

Införandet av det nya ansökningssystemet innebär ingen förändring i vilken information som begärs i ansökan. Däremot är ansökningsformuläret i Ethix mer utvecklat så att ansökan anpassar sig utifrån den information som lämnas i ansökan. Det går alltså bra att utforma ett utkast till ansökan i nuvarande blanketter och sedan återanvända dessa formuleringar under samma fråga i det nya formuläret. I Ethix kommer ansökan att signeras digitalt med hjälp av BankID av såväl ansvarig forskare som behörig företrädare för forskningshuvudmannen.

Mer information

Etikprövningsmyndighetens information om ansökningssystemet Ethix Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: