Ordförklaringar:

Utvecklande nätverk för forsknings­­sjuksköterskor

Jobbet som forskningssjuksköterska handlar mycket om problemlösning. Ett nätverk där kan man få kunskap, idéer och utbyta erfarenheter är viktigt i arbetet, inte minst om man är ny eller ensam i sin roll i en verksamhet.

Erika Figaro hade jobbat som sjuksköterska inom neurologin i åtta år när hon 2010 blev erbjuden att arbeta i en forskningsstudie.

– Jag kastades in i en värld som var något helt annat: ett nytt språk och ett protokoll som styrde vad man skulle göra, samtidigt som man skulle ha patientens bästa för ögonen. Kort därefter gick två erfarna kollegor på föräldraledighet, så inlärningskurvan blev brant, berättar Erika.

Sedan dess har hon mer eller mindre jobbat med kliniska studier, både industridrivna och akademiska. Jobbet som forskningssjuksköterska handlar mycket om problemlösning, berättar Erika. Kompetensen från både Kliniskt forskningscentrum och forskningssjuksköterskenätverket som drivs därifrån har hon haft stor glädje av:

– Det fyller en viktig funktion, särskilt om man är ny. Där finns många potentiella kollegor och personer som man kan ha samarbeten med, och mycket kunskap och idéer! Nätverket är också viktigt för att känna samhörighet, säger Erika.

Erika Figaro, forskningssjuksköterska

Sedan 2018 är Erika forskningssjuksköterska på Centrum för obstetrik och gynekologi, CFOG, och har sin arbetsplats på Norrlands universitetssjukhus.

– Jag jobbar i olika projekt och studier, men arbetar också för att främja kliniknära forskning på de andra sjukhusen i länet, eftersom CFOG är en länsklinik, berättar hon.

På CFOG tog hon över efter en rutinerad kollega som gick i pension. Hon har sedan dess varit ensam i sin roll i verksamheten, men en barnmorska började i höstas arbeta med studier. Förutom genom nätverket, har hon under åren hittat personer i olika yrkeskategorier över hela sjukhuset att kalla kollegor, eftersom hon har arbetat i många olika projekt och studier.

– I jobbet som forskningssjuksköterska ställs man ständigt inför nya uppgifter. Då är det viktigt att ha ett kontaktnät av personer som har tidigare erfarenheter och liknande utmaningar i sitt jobb, menar Erika.

Om nätverket

Forskningssjuksköterskenätverket syftar till att erbjuda fortbildning i aktuella ämnen, ge stöd och möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera viktiga frågor vid ett antal träffar varje år. Det är öppet för forskningssjuksköterskor och andra som arbetar med kliniska studier i norra sjukvårdsregionen. Forskningssjuksköterskenätverk finns i alla de fyra norra regionerna och samverkan sker däremellan genom Forum Norr.

Vill du delta eller veta mer om nätverket? Kontakta:

Västerbotten: klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se
Norrbotten: fiona.murray@norrbotten.se
Västernorrland: kliniskt.forskningscentrum@rvn.se
Jämtland Härjedalen: anna.eriksson@regionjh.se

Senast publicerad: