Ordförklaringar:

Clinical Trials Day uppmärksammades

Den 20 maj är Clinical Trials Day och en dag då vi lyfter vikten av klinisk forskning som leder till nya och bättre behandlingar, läkemedel och medicintekniska produkter.

Dagen uppmärksammades vid den nätverksträff för forskningssjuksköterskor som Forum Norr samma dag arrangerade på Norrlands universitetssjukhus och sjukhusen i Sunderbyn, Östersund och Sundsvall. Nodföreståndare Anna Ramnemark berättare om det ovärderliga arbete forskningssjuksköterskorna gör, innan deltagarna fick lyssna till fyra berättelser från forskningssjuksköterskor och - undersköterskor i de olika regionerna.

Visste du att 20 maj är årsdagen för vad som anses vara den första kliniska studien? James Lind inledde då år 1747 ett experiment för att hitta ett botemedel mot skörbjugg, vilket visade sig vara citrusfrukter.

Nätverksträff för forskningssjuksköterskor på Clinical Trials day

Senast publicerad: