Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Samverkansdag för precisionsmedicin

Den 13 oktober träffades olika aktörer för att samverka kring precisionsmedicin vid ett arrangemang mellan Norra sjukvårdsregionen och Lif Norr.

Läkare, forskare, patienter, politiker och life science-industri träffades för att samverka kring skiftet mot individanpassad diagnostik och behandling i hälso- och sjukvården utifrån ett regionalt perspektiv.

Föredrag och panelsamtal tog upp vad precisionsmedicin betyder för patienterna, hur det har påverkat och fortsätter att påverka den kliniska forskningen, samt vad som krävs för att ett införande i vården ska vara möjligt. Marja-Liisa Lammi Tavelin, strateg, berättade om Forum Norr och det stöd som erbjuds för de som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården och life science-industrin.

– Jag ville slå ett slag för att kontakta oss på Forum Norr tidigt i planeringen av den kliniska forskningsstudien. Då kan man få mycket hjälp med det praktiska kring logistik och regulatoriska frågor och kan som forskare koncentrera sig på det som man har bäst kompetens för – själva forskningen. Det finns kliniska forskningscentrum i alla regioner i norr som kan erbjuda stöd och hjälp, och även har goda kontakter med andra forskningsstödjande funktioner som statistiker och biobank, berättar Marja-Liisa Lammi Tavelin.

Deltagare på plats och via video fick höra olika perspektiv på betydelsen av precisionsmedicin för Norra sjukvårdsregionen och berättelser från patienter som varit bland de första att fått nydanande CAR-T-cellbehandling mot cancer och behandling mot Skelleftesjukan med den nobelprisbelönade gensaxtekniken Crispr/Cas9. Därtill gavs en historisk exposé över hur vetenskapliga framgångar har förändrat forskningen över de senaste 60 åren.

– Det har varit mycket bra att kunna samla ihop de olika aktörerna inom precisionsmedicin och gemensamt börja planera för vägen framåt. Dagen har varit mycket uppskattad av deltagarna och man vill gärna se en fortsättning på den, säger Marja-Liisa Lammi Tavelin.

Samverkansdagen genomförs årligen och är ett gemensamt arrangemang mellan Norra sjukvårdsregionen och Lif Norr, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen.

Ulrica Bergström, strateg universitetssjukvård Region Västerbotten

Ulrica Bergström, strateg universitetssjukvård i Region Västerbotten, pratade om förutsättningarna för implementering av precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård.

Senast publicerad: