Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Introduktion till medicintekniska kliniska prövningar

Vilka krav och vilket regelverk gäller vid kliniska prövningar av medicintekniska produkter? Forum Norr och Kliniskt forskningscentrum (KFC) i Umeå var med och arrangerade en uppskattad eftermiddag med medicintekniska kliniska prövningar i fokus.

Programmet hade tagits fram tillsammans med Umeå Universitet/Support office for life science and health (SOLH), innovationskontoret och Uminova Innovation samt European Connected Health Alliance (ECHA). Temaeftermiddagen genomfördes den 20 oktober på campusområdet i Umeå.

Läkare, forskare och representanter från life science-företag träffades för att ta del av hur det nya regelverket inom området påverkar medicintekniska kliniska prövningar.

Deltagarna fick en genomgång av de stödstrukturer som finns för medicinteknisk forskning inom Umeå Universitet och Region Västerbottens KFC/Forum Norr, presenterade av Mats Falck och Marja-Liisa Lammi Tavelin. Kristin Nyman från KFC lyfte i sitt föredrag fram patientperspektivet. Sofia Spjuth och Elin Ibstedt från CRO-företaget Devicia gick igenom vad som är viktigt att ta hänsyn till innan man börjar planera för klinisk prövning. Emma Wede från KFC/Forum Norr tog vid och presenterade vad som gäller vid genomförande av medicintekniska kliniska prövningar. I slutet av dagen fanns sedan möjlighet både till allmän frågestund och enskilda diskussioner med de olika föredragshållarna.

Support office for life science and health (SOLH) Länk till annan webbplats.

European Connected Health Alliance Länk till annan webbplats.

 

Senast publicerad: