Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Forum Norr lanserar utbildning i juridik

Forum Norr kan nu erbjuda en grundläggande utbildning i juridik för kliniska forskare kring de regler, lagar och verktyg som styr vad man får och kan göra i sin forskning.

Allt fler frågeställningar i arbetet med klinisk forskning handlar om tillgång till data från vården för forskning, och vad man som klinisk forskare får eller inte får göra i förhållande till de lagar som reglerar vården respektive forskningen.

Kliniska forskare känner väl till etikprövning, men alla har inte kännedom om de lagar och regler som styr tillgång till och utlämnande av vårddata för forskning. Vad betyder egentligen en godkänd etikansökan avseende tillgång till vårddata för forskning?

Mot bakgrund av detta har Forum Norr tagit fram ett koncept för grundläggande utbildning i juridik för kliniska forskare.

Mer om utbildningen och kommande kurstillfällen

Senast publicerad: