Ordförklaringar:

Forskningsstödet viktigt för Rehabkompassens framgång

Stödet från Kliniska Studier Sverige - Forum Norr och KFC Umeå har betytt mycket för Xiaolei Hus möjlighet att utveckla det digitala uppföljningsverktyget Rehabkompassen. Nu har hon fått medel för att utvärdera verktyget i en jämförande studie.

Xiaolei Hu är överläkare på neurorehabiliteringen vid Norrlands universitetssjukhus och idéskapare till Rehabkompassen. Det är ett digitalt uppföljningsverktyg för patienter som drabbats av stroke. Verktyget baseras på validerade patientenkäter som fylls i via 1177.se. Patientens svar utifrån ett antal enkäter omvandlas av verktyget till en digital bild som visualiserar hur de deras insjuknande i stroke påverkar hur de mår och vad de klarar av.

Praktiskt och regulatoriskt stöd

Rehabkompassen togs fram 2016 och under åren har Xiaolei Hu tagit hjälp från Forum Norr och Kliniskt forskningscentrum vid Norrlands universitetssjukhus.

– Jag har fått massor av hjälp, både regulatoriskt och praktiskt kring utförandet. Det har möjliggjort denna studies framgång hittills, säger Xiaolei Hu.

Bland annat har hon fått hjälp med att rekrytera patienter till studien, ansvaret för uppföljningar. Xiaolei Hu har också fått hjälp med etikansökan och andra regulatoriska frågor, samt att etablera en REDCap-plattform för studien.

Medarbetare från KFC har också utbildat personal på andra deltagande kliniker, som de håller löpande möten med och uppdaterar kring framsteg och eventuella förändringar.

Xiaolei Hu har nu tilldelats 20 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att utvärdera verktyget som hon skapat tillsammans med sina kollegor, bland annat från Medicinsk teknik, forskning och utveckling, MT-FoU, vid Norrlands universitetssjukhus.

Använt Feasibility Sweden

Rehabkompassen ska jämföras med den checklista med 14 frågor som Socialstyrelsen rekommenderar. Studien som nu startar planeras i nuläget att involvera 1106 patienter och minst 20 kliniker.

– Jag använde Feasibility Sweden för att hitta fler kliniker till studien och många enheter har visat intresse, berättar Xiaolei Hu.

Den randomiserade kontrollstudien beräknas vara klar 2026, men allt hänger på att tillräckligt många kliniker vill vara med.

– Det är nödvändigt för studien, men är också ett sätt att implementera verktyget, förklarar Xiaolei Hu.

Förhoppningen studien ska visa att Rehabkompassen bidrar till en mer jämlik, patientcentrerad och effektiv strokerehabiliteringsvård.

Läs artikel om Rehabkompassen Länk till annan webbplats.

Forskningsstöd

Forskningsstöd från Forum Norr Länk till annan webbplats.

Forskningsstöd från Kliniska Studier Sverige

Lisette Marjavaara, projektledare och Kristin Nyman, forskningssjuksköterska och studiekoordinator vid KFC Umeå tillsammans med Xiaolei Hu, överläkare vid neurorehabiliteringen vid Norrlands universitetssjukhus, som nu fått medel från Vetenskapsrådet för att utvärdera Rehabkompassen.

Lisette Marjavaara, projektledare och Kristin Nyman, forskningssjuksköterska och studiekoordinator vid KFC Umeå tillsammans med Xiaolei Hu, överläkare vid neurorehabiliteringen vid Norrlands universitetssjukhus, som nu fått medel från Vetenskapsrådet för att utvärdera Rehabkompassen.

Foto: Jan Alfredsson, Region Västerbotten

Feasibility Sweden

Feasibility Sweden är en nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till hälso- och sjukvården.

Gör en studieförfrågan Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: