Ordförklaringar:

Stöd från Kliniska Studier Sverige omnämns i prisad Covidenza-artikel

Medarbetare vid från bland annat Kliniskt forskningscentrum i Umeå och Sundsvall, tackas i Covidenza-artikeln som utsetts till Best Scientific Paper on Fundamental Research 2022 av European Urology.

Covidenza var en randomiserad multicenter läkemedelsstudie som startade sommaren 2020 under ledning av Andreas Josefsson vid Umeå universitet och Göteborgs universitet, och Karin Welén vid Göteborgs universitet. I den uppmärksammade studien kunde forskarna visa att enzalutamide, ett läkemedel som blockerar testosteron och används vid prostatacancer, inte hjälper vid covid-19. I början av mars tilldelades artikeln pris vid en ceremoni i Milano.

I artikelns Acknowledgments tackas medarbetare vid Kliniskt forskningscentrum i Umeå för hjälp med att starta upp studien och likväl som under studiens gång. Därtill tackas bland andra medarbetare vid KFC Sundsvall för hjälp med att starta upp studien på fler platser.

– Det var en speciell situation där alla engagerade sig och vi fick ett helt otroligt stöd och support från flera KFC inom Forum Norr. Under en period hörde vi att alla på KFC var engagerade på något sätt för att vi skulle kunna driva igenom denna studie tillsammans på väldigt kort tid, säger Andreas Josefsson, urolog och docent vid Umeå universitet och huvudansvarig för studien.

Stöd från flera noder och prövningsenheter

Även Gothia Forum och Forum Sydost var involverade och hjälpte till med olika delar i studien. Likväl som andra stödstrukturer som CTO Karolinska och Biobank Sverige.

– Jag vill även ge ett stort tack till den stora uppslutningen och engagemanget från prövningsenheter, läkare och sköterskor på urolog- och infektionsklinikerna som såg till att det hände. Ett exempel är Yvonne Pantzar, forskningssjuksköterska i Jönköping, som ställde in sin semester för att varje dag kunna vara på infektionskliniken för att inkludera patienter, berättar Andreas Josefsson.

Genom studien kunde Sverige vara först med att svara på en viktig fråga som var internationellt i hetluften sedan starten av pandemin när det kom rapporter om att män drabbades hårdare av covid-19.

Ytterligare två gruppledare vid Umeå universitet var med i studien och delade på sista namn på publikationen: Anne-Marie Fors-Connolly med epidemiologiska data och Anna Överby Wernstedt i experimentella studier som gav stöd till konklusionen.

Förutom Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Sundsvalls sjukhus, har även Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Linköpings universitetssjukhus och Länssjukhuset Ryhov i Jönköping deltagit i studien.

Läs artikeln i European Urology Länk till annan webbplats.

Pris för covidenza-artikel

EAU:s chefredaktör, professor James Catto tillsammans med Karin Welén och Andreas Josefsson vid prisutdelningen i Milano. Foto: Johan Stranne

Senast publicerad: