Ordförklaringar:

Handbok ska leda till att fler kliniska läkemedels­prövningar genomförs

Med samlad information som stöd till hälso- och sjukvårdsverksamheterna, är förhoppningen att fler industrisponsrade kliniska läkemedelsprövningar ska genomföras i Region Västerbotten.

Kliniska läkemedelsprövningar är nödvändiga för att nya läkemedel ska komma ut på marknaden. Kliniskt forskningscentrum Umeå har tagit fram en handbok om hur kliniska läkemedelsprövningar sponsrade av industrin ska genomföras.

– Det är viktigt att det är tydligt vad som gäller och hur man går till väga för att vara med i en klinisk läkemedelsprövning. Det är inte ett omöjligt uppdrag att ta sig an, trots att klinikerna idag är hårt pressade med tung arbetsbörda, säger Kristina Öjbrandt, projektledare vid Kliniskt forskningscentrum i Umeå.

Uppslagsverk för kliniska prövningar

– Innehållet är användbart för alla som på olika sätt är involverade i klinisk läkemedelsprövning i Region Västerbotten, även om den primärt riktar sig till verksamhetschefer. Den funkar som ett uppslagsverk för att reda ut frågetecken i just den fas man själv befinner sig i, säger Kristina Öjbrandt.

Alla ska ha samma möjlighet att delta i kliniska prövningar på lika villkor. Att delta i en klinisk läkemedelsprövning kan för patienter innebära en möjlighet att få ta del av den absolut senaste behandlingen.

– Dagens forskning är morgondagens sjukvård och kliniska läkemedelsprövningar ger också professionen möjlighet att bekanta sig med nya terapier så tidigt som möjligt, säger Sofie Holmgren, apotekare och projektledare vid Kliniskt forskningscentrum tillika regional nodsamordnare i Forum Norr.

I arbetet har verksamhetschefer, forskare, forskningssjuksköterskor och stödfunktioner inom Region Västerbotten bidragit med sina erfarenheter och beskrivit vilka hinder de upplever som på olika sätt påverkar möjligheterna att som klinik delta i kliniska läkemedelsprövningar.

Stöd inför och under en klinisk läkemedelsprövning

Från Forum Norr finns möjlighet att få stöd kring kliniska läkemedelsprövningar, såväl regulatoriskt som praktiskt.

– Vi hoppas att fler söker sig till Kliniskt forskningscentrum i sin region för att skapa möjlighet till att fler kliniska läkemedelsprövningar genomförs, avslutar Kristina Öjbrandt.

Läs handboken i sin helhet:

Handbok för kliniska läkemedelsprövningar Länk till annan webbplats.

Sofie Holmgren och Kristina Öjbrandt vid Kliniskt forskningscentrum Umeå

Sofie Holmgren och Kristina Öjbrandt har arbetat med att ta fram handboken för kliniska läkemedelsprövningar.

Stöd från Forum Norr

Läs mer om vårt erbjudande:

Forskningsstöd och rådgivning

Kontakta KFC i din region:

Kliniska Forskningscentrum

Senast publicerad: