Ordförklaringar:

Forum Norr deltog vid regional forskningskonferens

Forum Norr presenterade sin verksamhet vid Norrskenskonferensen i Luleå den 14–15 september 2023. Åhörarna fick höra hur de kan få hjälp i sin forskning från idé till arkivering.

Praktiska exempel med citat från forskare som anlitat Forum Norr i sina projekt lyftes fram. Den viktiga frågan ”Men varför ska jag vända mig till Forum Norr?” blev tydligt besvarad.

Konferensen är norra sjukvårdsregionens forum för att lyfta fram klinisk forskning som bedrivs i norra Sverige. Årets upplaga var den första sedan pandemin. Nytt för årets konferens var att den arrangerades tillsammans med Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet. Konferensen besöktes av cirka 160 forskare och forskningsintresserade. Region Norrbotten lämnade över stafettpinnen till Region Jämtland Härjedalen som är värd för kommande Norrskenskonferens 2026.

Besökarna bjöds på många intressanta presentationer som visar på bredden av den forskning som bedrivs i norra sjukvårdsregionen samt att det bedrivs av flera olika professioner. I Forum Norrs monter kom besökare med frågor kring stödstrukturer för forskning i den egna regionen, även frågor kring specifika projekt samt vilket stöd Forum Norr då kan erbjuda.

Bild från scen där Forum Norr presenterade sin verksamhet

Kliniska Studier Sverige - Forum Norr presenterade sitt breda erbjudande under Norrskenskonferensen.

Senast publicerad: