Ordförklaringar:

Världsunik hjärt-lungstudie på Kliniskt forskningscentrum i Umeå

Nu är Scapis 2 i gång på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och en stor del av undersökningarna görs vid Kliniskt forskningscentrum. Förhoppningen med forskningen är att förebygga till exempel hjärtinfarkt, stroke och KOL genom att förutse vilka som riskerar drabbas.

Under åren 2014–2018 undersöktes 2508 personer vid Norrlands universitetssjukhus i den svenska befolkningsstudien Scapis som studerar hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. I Scapis 2 följs hälften av dem, 1254 personer, upp. Scapis 2 är ännu viktigare än Scapis 1, menar Anders Blomberg, överläkare och professor i lungmedicin på Medicincentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Han är lokalt ansvarig forskare för Scapis i Umeå och medlem i studiens nationella styrgrupp.

– Genom uppföljningsundersökningen kan vi få en unik bild av hur sjukdomar inom hjärta och lungor utvecklas och försöka identifiera faktorer som påverkar sjukdomsutvecklingen. Det är viktigt för att kunna identifiera personer som löper stor risk att bli sjuka samt i möjligaste mån förhindra detta genom exempelvis livsstilsförändringar och läkemedel, säger Anders Blomberg.

Deltagarna går igenom många undersökningar, som görs vid tre besök under två veckors tid. Många av dem görs på görs på Scapismottagningen på Kliniskt forskningscentrum: blodprovtagning, EKG, blodtryck, glukosbelastning, lungfunktionsundersökningar och frågeformulär. Skiktröntgen av bland annat lungor, hjärta och kranskärl samt fettdistribution görs på CT-lab vid bild- och funktionsmedicin. Där finns en helt ny fotonräknande datortomograf, som ger bättre röntgenbilder med lägre stråldos. Undersökningarna i Scapis 2 beräknas pågå till tidig höst nästa år.

– Det är stort intresse för att vara med. Deltagarna är förväntansfulla och tacksamma för att få ta del av undersökningar de annars kanske inte skulle fått göra. Det är en väldigt omfattande hälsoundersökning, säger David Lapveteläinen, forskningssjuksköterska på Kliniskt forskningscentrum.

Världsunik studie

Studien är världsunik i sitt slag. I Scapis 1 undersöktes drygt 30 000 svenskar i åldern 50–64 år vid de sex deltagande universitetssjukhusen. Allt material från undersökningarna har samlats i en forskningsbank – världens hittills mest omfattande data-, bild och biobank.

Undersökningarna av deltagarna i Scapis 2 har startat och tisdag 7 maj hölls den formella invigningen i Umeå. Projektet är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Umeå universitet och Hjärt-lungfonfen, som är studiens huvudfinansiär.

Personer i samtal framför rollup

David Lapveteläinen, forskningssjuksköterska, Kristina Sparreljung, Hjärt-lungfondens generalsekreterare och Ann-Helén Karlsson, undersköterska, under invigningen av Scapis 2 i Umeå.

Senast publicerad: