Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Skapa användarkonto i CTIS

På denna sidan finns information om hur ett användarkonto i CTIS skapas via Region Skånes organisationskonto.

Registrera personligt användarkonto

Registrera ett EMA-konto om du inte har ett sedan tidigare, till exempel genom Eudralink. Det gör du på på European Medicines Agencys webbplats. Använd din Region Skåne-e-post, om du representerar Region Skåne.

Registrera ett EMA-konto, European Medicines Agencys webbplats Länk till annan webbplats.

Så här gör du

 1. Klicka på Create an EMA account (Self-Register)
 2. Fyll i registreringsformuläret - observera de obligatoriska fälten markerade med en asterisk (*).

Registrera prövning och tilldelas en roll i Region Skånes CTIS-konto

För att du ska kunna arbeta med en prövningsansökan i CTIS behöver du till delas en roll. När Region Skåne är sponsor för prövningen är det Region Skånes administratörer som tilldelar roller.

Så här gör du

 1. Skicka e-post till sus@skane.se och ange:
  • Ditt användarnamn för EMA-kontot
  • E-post
  • Prövningens fullständiga titel (som den ska registreras med)
 2. Titeln ska vara på engelska om det är en multinationell prövning. För en prövning som endast involverar Sverige kan titel vara på engelska eller svenska, men den ska stämma överens med titeln som används i protokollet.
 3. När registreringen är gjord får du prövningens EU CT-nummer via e-post.

Ansvarig forskares roll och ansvar i CTIS-portalen

Ta del av instruktion kring personuppgifter

Det är sponsorn, representerad av den ansvariga forskaren, som ansvarar för att sammanställa ansökan och hantera den kliniska prövningen och övriga uppdateringar i CTIS. Det är viktigt att sponsorn tar del av instruktioner för hur personuppgifter ska hanteras i CTIS.

Region Skånes instruktion för hantering av personuppgifter i CTIS

Kontakta oss för att lägga till fler användare i CTIS

När du lägger till fler användare i CTIS ansvarar du även för dessa. Ge inte själv ut behörigheter till din prövning. Meddela i stället oss på Forum Söder så hjälper vi till med att ge administratörs­rättigheter till prövningen i CTIS.

Skicka e-post till oss

All kommunikation sköts via CTIS

All kommunikation med myndigheterna sker i CTIS. Det kommer inga notifieringar eller påminnelser via e-post.

Träningsvideor och stöddokument

European Medicines Agency (EMA) har tagit fram träningsvideor och stöddokument för CTIS. Ta gärna hjälp av dessa. De finns under Sponsor Workspace på EMAs webbplats för CTIS.

Clinical Trials Information System (CTIS): online modular training programme Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: