Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Tillståndsansökan i CTIS

Region Skånes regionala ansökningsprocess till EU-portalen Clinical Trials Information System (CTIS) för klinisk läkemedelsprövning.

Tillståndsansökan i CTIS

En tillståndsansökan ska göras av sponsorn. Sponsorn är det företag, institution eller organisation som ansvarar för att inleda, leda och ordna med finansieringen av en klinisk prövning.

Så här gör du

  1. Registrera ett EMA-konto på European Medicines Agencys webbplats, om du inte har det sedan tidigare.
  2. Mejla användarnamn samt full titel på den kliniska prövningen till forumsoder@skane.se
  3. Forum Söder lägger upp studien i CTIS. Studien får då sitt EU Clinical Trials-nummer och forskaren får åtkomst till prövningen.

Senast publicerad: